Privacybeleid

Studio Haasbroek
Jean Haasbroek fotograaf,
Ophelialaan 230, 1431 HS Aalsmeer.
jean@haasbroek.net   KVK 30254272

Jean Haasbroek fotograaf (Handelsnaam van Studio Haasbroek zoals bekend bij de KVK) verwerkt alleen persoonsgegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. In deze privacyverklaring vind je een overzicht van de soorten gegevens, verwerkingen en doelen, cookies en het recht op inzage, wijzigen en wissen. De verzameling en verwerking van deze gegevens vallen onder een van de grondslagen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens via mijn website
Wanneer je contact opneemt met Jean Haasbroek via het contactformulier op jeanhaasbroek.nl, geef je je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer op. Zodra je het formulier verstuurt, geef je toestemming dat ik contact met je opneem. Deze gegevens hebben we simpelweg nodig om je te kunnen contacten indien nodig.

Overeenkomsten en facturering
Zodra er een concrete overeenkomst wordt gesloten en je akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, worden je adresgegevens in mijn administratie opgenomen. Deze adresgegevens heb ik nodig voor de facturatie van mijn dienstverlening, dit zijn voor de Belastingdienst verplichte gegevens.

Opslag en beveiliging persoonsgegevens
Bedrijfs-, persoons en factuurgegevens worden bewaard op de interne hd van mijn computer. Gefotografeerde portretten worden lokaal op de computer bewaard en na afronding van de opdracht op externe en archief HD’s bewaard. Van de lokale bestanden wordt door het zeer goed beveiligde Apple iCloud een back-up in de cloud bewaard en er worden tevens back-up’s gemaakt op externe harddisks. Apple iCloud zorgt ook voor synchronisatie van contactgegevens op mijn telefoon die beveiligd is met wachtwoord en fingerprint. In geval van diefstal kan de telefoon op afstand gewist worden.

Wegens administratieve verplichtingen opgegeven door de Belastingdienst worden alle verkoopfacturen, en derhalve ook de persoonsgegevens, 7 jaar bewaard. De boekhouding valt onder bedrijfsnaam Studio Haasbroek en wordt beheerd door boekhoudkantoor Sofi Consultancy in Uithoorn (Becon 352652). Alle door Studio Haasbroek gebruikte opslagmedia – inclusief de interne HD van mijn computer – zijn gecodeerd met Apple FileVault (XTS-AES-128 encryptie met 256-bit sleutel) en beveiligd met wachtwoorden.

Cookies
Op mijn website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics-cookies, maar om je privacy te beschermen is Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld volgens de richtlijnen Autoriteit Persoonsgegevens. Zo voldoe ik aan de bepalingen uit de AVG. Studio Haasbroek heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten; het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd; ‘gegevens delen’ is uitgezet en er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Recht op inzage, wijzigen en wissen
Je hebt te allen tijde recht op inzage in je persoonsgegevens, toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, maar ook de mogelijkheid om je persoonsgegevens te laten wijzigen of het wissen. Stuur je verzoek in een e-mail samen met een kopie van je identiteitsbewijs met zwart gemaakte pasfoto naar jean@haasbroek.net. De reactietermijn van Studio Haasbroek is 4 weken.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Als je klachten hebt over hoe ik met je persoonsgegevens omga, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen via de Autoriteit Persoonsgegevens.